Skład Osobowy

Kierownik Ośrodka

mgr inż. Mirosław Biskup

tel. (41) 342 67 68
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zastępca Kierownika Ośrodka

mgr inż. Andrzej Matysek 

tel. (41) 342 67 68
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pracownicy

mgr inż. Tomasz Musiał
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr Anna Pietrala

tel. (41) 342 67 68
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Jan Skawiński 

tel. (41) 342 67 68
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bernard Łutczyk

Andrzej Zmorski