Skład Osobowy

Kierownik Ośrodka

mgr inż. Mirosław Biskup

tel. (41) 342 67 68
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zastępca Kierownika Ośrodka

mgr inż. Andrzej Matysek 

tel. (41) 342 67 68
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pracownicy

mgr inż. Tomasz Musiał
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr Anna Pietrala

tel. (41) 342 67 68
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Jan Skawiński 

tel. (41) 342 67 68
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bernard Łutczyk

Wiesław Potkański

 Andrzej Zmorski