SKŁAD OSOBOWY

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, prof. IBDiM
tel. (22) 39 00 403
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zastępca Kierownika Zakładu

mgr inż. Renata Horodecka
tel. (22) 39 00 405
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pracownia Materiałów Asfaltowych

Kierownik Pracowni

mgr inż. Renata Horodecka
tel. (22) 39 00 405
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pracownicy

dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, prof. IBDiM
tel. (22) 39 00 403
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr hab. inż. Marcin Gajewski, prof. IBDiM
tel. (22) 39 00 401
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr Dariusz Jasiński
tel. (22) 39 00 425

mgr inż. Dominika Maliszewska
tel. (22) 39 00 402
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tomasz Michalski
tel. (22) 39 00 425

Krzysztof Mirski
tel. (22) 39 00 401
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Ewa Targowska-Lech
tel. (22) 39 00 437


Pracownia Nawierzchni Asfaltowych

Kierownik Pracowni

dr inż. Maciej Maliszewski
tel. (22) 39 00 402
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pracownicy

Jacek Biegajski
tel. (22) 39 00 425

Artur Ciećwierz
tel. (22) 39 00 425

Wojciech Kowalczyk
tel. (22) 39 00 425

inż. Rafał Rembelski
tel. (22) 39 00 425


Pracownia Oznakowania Dróg

Kierownik Pracowni

mgr Paweł Skierczyński
tel. (22) 39 00 409
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pracownicy

Halina Leśniewicz
tel. (22) 39 00 429

mgr inż. Rafał Lusa
tel. (22) 39 00 410
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Aleksandra Dziewulska
tel. (22) 39 00 430

Mateusz Wójcik
tel. (22) 39 00
tel. kom.: 606 915 178
e-mail: