SKŁAD OSOBOWY

p.o. Kierownika Zakładu

dr inż. Marcin Świtała
tel. (22) 39 00 310
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zastępca Kierownika

inż. Jacek Krzysztofowicz
tel. (22) 39 00 292
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pracownicy

mgr Karol Swadźba
tel. (22) 39 00 281
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Urszula Breńska
tel. (22) 39 00 280
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Anna Szrajber-Książkiewicz
tel. (22) 39 00 279
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.