Skład Osobowy

Kierownik Zakładu

p.o. Kierownika
mgr inż. Michał Karkowski
tel. (22) 39 00 212
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z-ca Kierownika Zakładu

mgr Dawid Kucharski
tel. (22) 39 00 215
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pracownicy

mgr inż. Tadeusz Dzienis
tel. (22) 39 00 212
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Leszek Kornalewski
tel. (22) 39 00 203
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr Agnieszka Łukasiewicz
tel. (22) 39 00 201
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Arkadiusz Stasiak
tel. (22) 39 00 232
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Ewa Wicher
tel. (22) 39 00 212
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr hab. inż. Tomasz Kamiński, prof. IBDiM
tel. (22) 39 00 204
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Ewa Kamińska
tel. (22) 39 00 202
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dariusz Hodyra
tel. (22) 39 00 218
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.