SKŁAD OSOBOWY

 

Kierownik

mgr inż. Tomasz Mechowski
tel. (22) 39 00 357
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zastępcy Kierownika Zakładu

dr hab. inż. Mirosław Graczyk, prof. IBDiM
tel. (22) 39 00 360
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pracownicy

mgr inż. Jacek Sudyka
tel. (22) 39 00 356
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radosław Borucki
tel. (22) 39 00 351
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Przemysław Harasim
tel. (22) 39 00 359
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eugeniusz Majewski
tel. (22) 39 00 352
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr Anna Łukasiewicz
tel. (22) 39 00 354
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Siarhei Darhevich
tel. (22) 39 00 351
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.