Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów

Skład Osobowy

Kierownik Zespołu

mgr inż. Tomasz Gajda
tel. (22) 39 00 267
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z-ca Kierownika Zespołu

mgr inż. Artur Sakowski
tel. (22) 39 00 270
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pracownicy

mgr inż. Aleksandra Jivan-Coteti
tel. (22) 39 00 284
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rafał Mróz
tel. (22) 39 00 277
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.