Redaktor Naczelny
Robert Marczuk
Dział promocji
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
tel: (22) 390 03 08
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.