IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Laboratorium Geotechniki - Akredytacje PDF Print

There are no translations available.

Zakres akredytacji

 


Badane obiekty /grupa obiektów

Badane cechy i metody badawcze

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

Grunty


Uziarnienie Zakres: (0- 0,063) mm
Metoda: analiza areometryczna
Zakres: (0,063-40) mm
Metoda: analiza sitowa

PN-B-04481:1988


Wilgotność optymalna
Maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego
Zakres: (0,70 – 3,50) g/cm3
Metoda: Proctora

PN-B-04481:1988


Wskaźnik zagęszczenia IS
Stopień zagęszczenia ID
Zakres:
IS: (0,85 - 1,10)
ID: (0.1 - 1,0)
Metoda sondą dynamiczną DPL

PB/TG-1/2:2005 wyd. 1 z dnia 11.01.2005 r.
Wskaźnik nośności
Zakres: (0 – 100) %

PN-S-02205:1998 zał. A

Wskaźnik piaskowy
Zakres: (0 – 4) mm

PN-EN 933-8:2001

Kruszywa

Mrozoodporność
Zakres: (8 – 63) mm
Metoda: bezpośrednia

PN-B-06714-19:1978

Wskaźnik płaskości
Zakres: (1 – 30) %
Metoda: sit prętowych

PN-EN 933-3:1999+A1:2004

Wskaźnik kształtu
Zakres: (4 – 80) mm
Metoda: suwmiarką Schulza

PN-EN 933-4:2008

Odporność na rozdrabnianie
Zakres: (4 – 50) mm
Metoda Los Angeles

PN-EN 1097-2:2000
PN-EN 1097-2:2000/A1:2006

Odporność na ścieranie
Metoda mikro Deval

PN-EN 1097-1:2011

Skład ziarnowy
Zakres: (0-63) mm
Metoda przesiewania

PN-EN 933-1: 2000
PN-EN 933-1: 2000/A1:2006

Skład ziarnowy
Zakres: (0-80) mm

PN-EN 13450:2004

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Moduł odkształcenia
Zakres obciążenia: (0,02 – 0,45) MPa
Metoda obciążeń płytą VSS

PB/TG-1/1:2002
wyd. 5 z dnia 10.10.2002 r.
Id-3:2009 zał. 2

Podłoże

Moduł odkształcenia
Zakres obciążenia: (0,02 – 0,35) MPa
Metoda obciążeń płytą VSS

PN-S-02205:1998 zał. B

Izolacje przeciwwodne

Maksymalna siła rozciągająca
Zakres siły: (0,1 – 10) kN
Metoda: rozciągania bezpośredniego

PN-EN 12311-1:2001

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
Zakres siły: (0,1 – 10) kN
Metoda: rozciągania bezpośredniego

PN-EN 12311-1:2001

Siła zrywająca przy rozdzieraniu
Zakres siły: (0,1 – 10) kN
Metoda: rozciągania bezpośredniego

PB/TM-1/4:2013
wyd. 4 z dnia 12.12.2013 r.

Wytrzymałość na ścinanie styków arkuszy papy
Zakres siły: (0,1 – 10) kN
Metoda: rozciągania bezpośredniego

PB/TM-1/9:2013
wyd. 4 z dnia 12.12.2013 r.