IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

COST 352 IVIS PDF Print

There are no translations available.

COST 352 IVIS (Influence of modern in-vehicle information system on road safety requirements)
Wpływ nowoczesnych systemów informacji drogowej instalowanych wewnątrz pojazdów na bezpieczeństwo ruchu drogowego

Projekt ma na celu harmonizację metod testowania i oceny nowoczesnych systemów nawigacji instalowanych wewnątrz pojazdów oraz ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu w różnych warunkach drogowych na obszarze całej Europy.

Badaniom zostaną poddane nie tylko urządzenia, ale również zachowania kierowców wykorzystujących systemy informacyjne –  w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego a także przy wykorzystaniu symulacji.

W rezultacie badań powstaną zalecenia dla producentów i użytkowników systemów informacji drogowej instalowanych wewnątrz pojazdu.

Więcej informacji:
dr inż. Jacek Malasek - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
mgr inż. Michał Karkowski - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it