REKOMENDACJE TECHNICZNE

Rekomendacja techniczna na stosowanie wyrobu budowlanego w inżynierii komunikacyjnej jest dokumentem dobrowolnym, wydawanym przez Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dla:

 • wyrobów lub zestawów wyrobów nie zakwalifikowanych jako wyrób budowlany w rozumieniu art. 9 ust.1 i ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.881), na które nie ustanowiono Polskich Norm i dla których nie są wydawane aprobaty techniczne;
 • wyrobów budowlanych lub zestawów wyrobów budowlanych, produkowanych zgodnie z Polską Normą, wprowadzonych do obrotu z oznakowaniem B lub CE;
 • innych, powtarzalnych rozwiązań technicznych.

 

rekomendacje art

Rekomendacje techniczne IBDiM obejmują wyroby budowlane stosowane
do budowy i utrzymania:

 • dróg publicznych,
 • dróg wewnętrznych,
 • znaków i sygnałów drogowych,
 • urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • drogowych obiektów inżynierskich,
 • kolejowych obiektów inżynieryjnych i nawierzchni lotniskowych.


Rekomendacja techniczna IBDiM jest pozytywną oceną technicznej przydatności wyrobu do zamierzonego stosowania w inżynierii komunikacyjnej, potwierdzającą spełnienie przez prawidłowo zaprojektowane i wykonane obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.118) dotyczących:

 • bezpieczeństwa konstrukcji,

 • bezpieczeństwa pożarowego,

 • bezpieczeństwa użytkowania,

 • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

 • ochrony przed hałasem i drganiami,

 • oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Rekomendacja techniczna IBDiM potwierdza wykonanie wstępnych badań typu wyrobu i określa warunki techniczne jego stosowania oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych, w których został zastosowany wyrób.

WNIOSEK O WYDANIE REKOMENDACJI TECHNICZNEJ składa:

 

 • Producent wyrobu budowlanego (reprezentowany zgodnie z ustaleniami w Krajowym Rejestrze Spółek) albo,

 

 • w imieniu producenta - upoważniony przez niego przedstawiciel, dołączając do wniosku pełnomocnictwo,

 

Do wniosku producent/upoważniony przedstawiciel dołącza dowód wniesienia opłaty w wysokości 2 000,00 zł za rozpatrzenie wniosku. Rekomendację techniczną wydaje się na okres 5 lat. Okres ten może być przedłużany na kolejne okresy nie dłuższe niż 5 lat. Rekomendacja techniczna obowiązuje od dnia jej wydania.

REKOMENDACJA TECHNICZNA NIE JEST DOKUMENTEM UPOWAŻNIAJĄCYM DO OZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO PRZED WPROWADZENIEM DO OBROTU

Dokumenty do pobrania:

formularz wniosku o wydanie rekomendacji technicznej IBDiM

Rejestr udzielonych lub uchylonych aprobat i rekomendacji technicznych IBDiM: wyszukiwanie aprobat i rekomendacji

Dodatkowych informacji udzieli: Jednostka Oceny Technicznej.

 

Zapytania prosimy kierować na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony kontaktowe:

 

 

tel. (22) 39 00 222 

 

 

tel. (22) 39 00 223

 

 tel. (22) 39 00 225  

tel. (22) 39 00 226

 

 

tel. (22) 39 00 227