IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Intro PDF Print

There are no translations available.

INTRO (Intelligent Roads)
Inteligentne drogi

Projekt podejmuje prace badawcze nad urządzeniami, które zbierają dane z drogi oraz dostarczają informacji o warunkach zimowych.

W poszczególnych pakietach prac będą opracowane następujące zagadnienia:

  • monitorowania bezpieczeństwa transportu powierzchniowego (stacje pogodowe, stacje pomiaru natężenia ruchu, stacje pomiaru innych parametrów drogowych zwiększających bezpieczeństwo na drodze, np. określanie drogi hamowania pojazdu na podstawie stanu nawierzchni),
  • inteligentnych nawierzchni (zbieranie i opracowywanie danych oraz metod badawczych, które pozwalają podać operatorowi drogowemu i użytkownikowi odpowiednią informację na temat stanu drogi),
  • monitoringu ruchu drogowego i bezpieczeństwa drogowego (metody sterowania ruchem, kanalizacji ruchu, ustalenia norm związanych z bezpieczeństwem ruchu),
  • synergii i integracji systemów internetowych, komórkowych, wewnątrz pojazdu.

Więcej informacji:
http://intro.fehrl.org
mgr inż. Michał Karkowski - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it