Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych

Zakres działalności:

  • badania terenowe podczas budowy obiektów mostowych,

  • badania odbiorcze obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym,

  • ciągłe monitorowanie pracy konstrukcji budowlanych,

  • badania wytrzymałościowe konstrukcji budowlanych,

  • badania cech materiałowych,

  • badania eksploatacyjne.

 

Zakres akredytacji