IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Projekty własne FEHRL PDF Print

There are no translations available.

FEHRL generuje własne projekty badawcze, których celem jest ujednolicenie metod badawczych w Europie, kalibracja urządzeń pomiarowych i sprzętu laboratoryjnego, stwarzanie podstaw procesu normalizacyjnego przy współpracy z CEN.

Przykładami takich projektów są:

FILTER

HERMES
Harmonizacja europejskich urządzeń pomiarowych i badawczych do oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni dróg i lotnisk

ELLPAG
Długowieczne nawierzchnie asfaltowe

BITVAL
Badania funkcjonalne lepiszczy asfaltowych