IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

COST 348 PDF Print

There are no translations available.

COST 348 (Reinforcement of Pavements with Steel Meshes and Geosynthetics)
Zbrojenie nawierzchni siatkami stalowymi i geosyntetykami

Tematem akcji jest ocena siatek stalowych i geosyntetyków jako materiałów stosowanych do wzmacniania nawierzchni.
W wyniku projektu zostaną przedstawione metody projektowania oraz techniki pomiarowe.
Celem tych badań jest przygotowanie podstaw do powszechnego stosowania tych materiałów do technologii wzmacniania nawierzchni w budownictwie drogowym ze względu na przedłużenie trwałości nawierzchni i obniżenie kosztów utrzymania.

Więcej informacji:
http://cost348.zag.si/
mgr inż. Maciej Maliszewski - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it