EUROPEJSKIE OCENY TECHNICZNE  jang eota

Europejskie Oceny Techniczne

EUROPEJSKIE OCENY TECHNICZNE 

Od 1 lipca 2013 r., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG, dla wyrobów budowlanych, dla których nie ma odpowiednich europejskich norm zharmonizowanych, mogą być wydawane europejskie oceny techniczne.

 

Europejska ocena techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzenia przez producenta deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i umieszczenia oznakowania CE.

Decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr 2/JOT/WB/13 z dnia 20 listopada 2013 r. Instytut Badawczy Dróg i Mostów został wyznaczony jako jednostka oceny technicznej upoważniona do wydawania europejskich ocen technicznych w zakresie następujących grup wyrobów:

Lp. Grupa wyrobów
wg załącznika IV tabela 1 do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011
Kod grupy
1. Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/autoklawizowanego napowietrzonego* 1
2. Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed wodą lub parą wodną)* 3
3. Materiały termoizolacyjne złożone zestawy/systemy izolacyjne* 4
4. Łożyska konstrukcyjne trzpienie do złączy konstrukcyjnych* 5
5. Geowłókniny, geomembrany i wyroby związane* 8
6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: wyposażenie dróg 12
7. Konstrukcyjne wyroby/elementy drewniane i wyroby pomocnicze* 13
8. Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne* 15
9. Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu (i wyroby pomocnicze) zestawy zakotwień i cięgien* 16
10. Wyroby podłogowe i posadzkowe* 19
11. Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze* 20
12. Wyroby do budowy dróg 23
13. Kruszywa* 24
14. Kleje budowlane* 25
15. Wyroby związane z betonem, zaprawą, zaczynem* 26
16. Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczona do spożycia przez ludzi* 28
17. Wyroby do uszczelniania złączy* 32
18. Mocowania/Łączniki* 33
19. Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty* 34

*) wyłącznie dla wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym

 

Zapytania prosimy kierować na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy:

 

 

tel. (22) 39 00 222