KRAJOWE OCENY TECHNICZNE  j ang

Zakres działalności IBDiM jako jednostki oceny technicznej

Instytut Badawczy Dróg i Mostów (dalej: IBDiM) został wyznaczony jako jednostka oceny technicznej na podstawie decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr 2/JOT/WB/13 z dnia 20 listopada 2013 r. oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa Nr 3/KJOT/WB/17 z dnia 29 marca 2017 r.

IBDiM, na wniosek producentów (dalej: wnioskodawców) wydaje, zmienia, przedłuża i uchyla krajowe oceny techniczne dotyczące wyrobów budowlanych, stosowanych wyłącznie w budownictwie komunikacyjnym (w zakresie dróg, mostów, budowli kolejowych i metra, nawierzchni lotniskowych), należących do następujących grup wyrobów budowlanych:

• Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego / lekkiego / autoklawizowanego napowietrzanego;

• Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed wodą i parą wodną);

• Materiały termoizolacyjne złożone zestawy/systemy izolacyjne;

• Łożyska konstrukcyjne, trzpienie do złączy konstrukcyjnych;

• Geowłókniny, geomembrany i wyroby związane;

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: wyposażenie dróg;

• Konstrukcyjne wyroby / elementy drewniane i wyroby pomocnicze;

• Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne;

• Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu (i wyroby pomocnicze), zestawy zakotwień i cięgien

• Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków;

• Wyroby podłogowe i posadzkowe;

• Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze;

• Wyroby do budowy dróg;

• Kruszywa;

• Kleje budowlane;

• Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem;

• Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

• Wyroby do uszczelniania złączy;

• Mocowania/łączniki;

• Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty;

• Wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną,

określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, Dz. U. z 2018 r. poz. 1233 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 2297).

 

 

Zapytania prosimy kierować na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

Telefony kontaktowe:

   

tel. (22) 39 00 222 

 

tel. (22) 39 00 225 

 

tel. (22) 39 00 226 

 

tel. (22) 39 00 227