IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Σ! 2694 SOILSTABSORBENT PDF Print

There are no translations available.

Σ! 2694  SOILSTABSORBENT
New material for road construction and flue gases desulfurization
Nowe materiały do wykorzystania w drogownictwie i jako sorbenty do odsiarczania spalin

Projekt ma na celu opracowanie sposobu wykorzystania w budowie dróg materiału powstałego z przetworzonych osadów zawierających odpady porafinacyjne (związki ropopochodne). Wykorzystywana jest metoda opracowana w Danii w firmie ORTWED.

Uzyskiwany materiał jest spoiwem hydraulicznym i może być stosowany do stabilizacji gruntów. Jego właściwości fizykochemiczne są zbliżone do wapna. Spoiwo to jest tańsze niż powszechnie stosowane wapno palone.

Więcej informacji:
dr inż. Cezary Kraszewski - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it