IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Arches PDF Print

There are no translations available.

ARCHES (Assessment and Rehabilitation of Central European Highway Structures)
Ocena stanu i metody napraw drogowych obiektów inżynierskich w Europie Centralnej
Strategicznym celem projektu jest podniesienie standardu i poprawa stanu drogowych obiektów inżynierskich eksploatowanych w Europie Centralnej. Cel ten planuje się osiągnąć poprzez przygotowanie stosownych narzędzi i procedur dla pełnej i wiarygodnej oceny stanu konstrukcji mostowych oraz opracowanie technologii szybkich, efektywnych i trwałych napraw i wzmocnień obiektów mostowych - odpowiednich dla krajów o skromniejszych możliwościach finansowych.

W trakcie realizacji projektu przewidziano wykonanie szeregu badań i eksperymentów badawczych, np. wzmacnianie konstrukcji przy użyciu taśm z włókien węglowych  i betonów o wysokiej wytrzymałości. Wynikiem pracy będzie szereg procedur i wytycznych, dotyczących między innymi szacowania nośności obiektów mostowych na podstawie bazy danych wykonanych próbnych obciążeń obiektów, prowadzenia monitoringu konstrukcji obiektów mostowych, oceny strat i zagrożenia korozyjnego z użyciem metody EIS, wzmacniania
konstrukcji przy użyciu wstępnie sprężonych taśm z włókien węglowych i betonów o wysokiej wytrzymałości.

Koordynatorem projektu jest Zakład Mostów Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, w którym wykonywana jest znacząca część prac Projektu.