Działalność Zakładu Diagnostyki Nawierzchni obejmuje problematykę związaną z oceną parametrów technicznych nawierzchni takich, jak nośność, równość podłużna, równość poprzeczna (koleiny), właściwości przeciwpoślizgowe, stan powierzchni. W Zakładzie wykonujemy ekspertyzy i opinie oparte na kompleksowych badaniach wykonywanych zarówno na poziomie sieci drogowej jak i dla odcinków dróg przeznaczonych do remontu.

Zakład Diagnostyki zajmuje się następującymi dziedzinami drogownictwa: materiałami stosowanymi w nawierzchniach drogowych, nowoczesnymi metodami badań parametrów technicznych nawierzchni, mechanistycznymi metodami wymiarowania konstrukcji nawierzchni drogowych oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego.

W swojej pracy wykorzystujemy nowoczesne metody badań i analiz oraz bogate doświadczenie profesjonalnego zespołu pracowników.

Zakres działalności:

 • projektowanie nawierzchni (wymiarowanie konstrukcji),

 • kompleksowa ocena stanu technicznego ulic,

 • kompleksowa ocena stanu technicznego dróg,

 • ocena stanu technicznego nawierzchni lotnisk,

 • nadzór naukowy w zakresie pomiarów i przetwarzania wyników,

 • ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni,

 • ocena równości podłużnej i poprzecznej (kolein) nawierzchni,

 • ocena nośności nawierzchni,

 • wizualna ocena stanu nawierzchni,

 • identyfikacja warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych,

 • budowa i serwis zestawów pomiarowych SRT-3,

BADANIA TYPU

ocena stanu technicznego nawierzchni, inwentaryzacja uszkodzeń nawierzchni, badania głębokości kolein, badania współczynnika tarcia, badania równości podłużnej drogi, badania równości poprzecznej drogi; badania ugięć nawierzchni dróg i lotnisk, ocena nośności drogi, badanie hałaśliwości nawierzchni, badania tekstury nawierzchni.