IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Certain PDF Print

There are no translations available.

CERTAIN (Central European Research in Transport Infrastructure)
Działania badawcze Europy Środkowej w dziedzinie infrastruktury transportowej.

Celem projektu CERTAIN jest ułatwienie integracji nowych krajów członkowskich UE i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej ze środowiskiem badawczo- rozwojowym Unii Europejskiej. Jedna z grup roboczych będzie odpowiedzialna za odpowiednie rozpowszechnianie projektów FEHRL: „SPENS”, „ARCHES” i „Heavyroute”.

Bariery językowe są problemem, który blokuje efektywne rozpowszechnianie wyników Europejskich projektów w nowych krajach członkowskich, jak również w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Z tego też powodu, oprócz czterech międzynarodowych zjazdów, zostaną zorganizowane workshopy w językach rodzimych, które służyć będą  przyspieszeniu procesu wdrażania wyników prac nad projektami.