Zakres działalności:

Inteligentne Systemy Transportowe

• standaryzacja w systemach ITS,
• architektura systemów ITS,
• systemy łączności,
• systemy nawigacji w transporcie,
• systemy informacji przestrzennej i bazy danych,
• edukacja dotycząca systemów ITS,
• integracja systemów ITS,
• teledetekcja drogowa,
• pomiary telemetryczne na drodze (pomiar natężenia ruchu, ważenie, pojazdów w ruchu, określanie stanu nawierzchni, monitoring kamerowy, itp.).


Polityka transportowa:

• polityka transportowa krajowa i regionalna,
• koordynacja miejskich polityk: transportu zrównoważonego i zagospodarowania przestrzennego,
• zarządzanie mobilnością w miastach,
• systemy transportowe w inteligentnym mieście (smart city),
• redukcja emisji zanieczyszczeń lokalnych i gazów cieplarnianych w sektorze transportu,
• autonomiczne systemy wsparcia transportu drogowego.

Opracowania związane z problematyką zimowego i letniego utrzymania dróg.

Badania i ocena materiałów stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg.

Merytoryczne opracowywanie krajowych ocen technicznych oraz opinii technicznych dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

BADANIA TYPU

badania barier drogowych, badania konstrukcji wsporczych, badania słupów oświetleniowych, badania wg normy EN12767, badania wg normy EN1317, badania wg normy MASH2016, badania EN12767, badania EN1317, badania MASH2016, badania zderzeniowe, pomiary ruchu drogowego, systemu ważenia preselekcyjnego