IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

NR2C PDF Print

There are no translations available.

NR2C (New Road Construction Concepts)
Nowe koncepcje budowy dróg

NR2C pracuje nad stworzeniem ogólnoeuropejskiej wizji infrastruktury drogowej na rok 2040. Ma ona określać rozwiązania techniczne oraz koncepcje planowania przestrzennego w dziedzinie dróg miejskich, międzynarodowych i obiektów infrastruktury drogowej (mostów i tuneli), których wdrażanie należy rozpocząć w najbliższym czasie celem sprostania potrzebom i wymaganiom przyszłości.

Wkład IBDiM do projektu polega na określeniu wizji infrastruktury drogowej w Polsce w roku 2040.