Zakład Ekonomiki posiada wieloletnie doświadczenie na polu badań wszystkich najważniejszych elementów infrastruktury drogowej.

Zespół specjalistów wykonuje prace badawcze dotyczące: zarządzania siecią drogową, kosztów projektów drogowych, zrównoważonej mobilności, ekonomiki transportu drogowego oraz kosztów wypadków drogowych.

 

Zakres działalności:

 • szacowanie wartości odtworzeniowej i wartości zużycia sieci drogowej

 • szacowanie strat spowodowanych zmianą cen budowy obiektów drogowych i mostowych

 • prace studialne w zakresie efektywności ekonomicznej rozwiązań projektowych

 • przygotowywanie dokumentacji projektowych wielobranżowych obejmujących koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze infrastruktury drogowej

 • doradztwo techniczne w zakresie wniosków aplikacyjnych dotyczących dofinansowania inwestycji drogowych

 • ekspertyzy, opinie techniczne i ekonomiczne z zakresu infrastruktury drogowej

 • analiza działalności przedsiębiorstw transportu drogowego towarów w łańcuchach i sieciach dostaw

 • badania zmian zachowań i nawyków podróżowania w transporcie miejskim

 • badania oddziaływania inwestycji drogowych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów

 • analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski

 • gromadzenie, badanie i analiza danych o sieci dróg publicznych