Zakład Ekonomiki posiada wieloletnie doświadczenie na polu badań wszystkich najważniejszych elementów infrastruktury transportowej.

Zespół specjalistów wykonuje prace badawcze dotyczące:

 

Transportu zrównoważonego

  • Analiza kosztów społecznych oraz rozwiązań redukujących emisję zanieczyszczeń powietrza z sektora transportu.

 

Ekonomiką transportu

  • Analiza kosztów i korzyści inwestycji drogowo-mostowych oraz szacowania efektywności ekonomicznej inwestycji infrastrukturalnych.

 

Zarządzaniem siecią drogową

  • Wycena wartości infrastruktury oraz usługi doradcze w zakresie bieżącego planowania strategii utrzymania drogi.

 

Koszty wypadków drogowych

  • Wycena kosztów społeczno-ekonomiczych wypadków drogowych w Polsce.

 

Zakres działalności:

  • gromadzenie, badanie i analiza danych o sieci dróg publicznych,

  • ewidencja wydatków i kosztów infrastruktury transportowej w aspekcie zaleceń UE,

  • ewidencja sieci dróg krajowych,

  • badania i analiza systemów finansowania dróg,

  • ewidencja sieci drogowej dla potrzeb GUS,

  • ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć.