IBDM

80, Jagiellonska str.
03-301 Warsaw
phone +48 22 814 50 25
fax +48 22 814 50 28

select language:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Obchody 10. lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
There are no translations available.

23 kwietnia 2014

Już 1 maja obchodzić będziemy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chcąc zachęcić Polaków do wspólnego świętowania, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z licznymi partnerami z całej Polski (m.in. Urzędami Marszałkowskimi, instytucjami wdrażającymi fundusze unijne, beneficjentami oraz Telewizją Polską) przeprowadzi szereg działań, które podsumują ostatnie 10 lat rozwoju naszego kraju i zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w naszym kraju dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

Read more...
 
Spotkanie Kolegium Dyrektorów Instytutów Badawczych MIR
There are no translations available.

15 kwietna 2014

Kolejne spotkanie miało na celu wzajemne zapoznanie się z potencjałem badawczym i najważniejszymi pracami prowadzonymi w Instytutach nadzorowanych przez MIR.

Jako pierwszy wystąpił prof. Leszek Rafalski, który przedstawił Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Następnie głos zabrał dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prezentując najważniejsze zagadnienia, jakimi zajmuje się Instytut Transportu Samochodowego. O różnorodności zadań i osiągnięciach Instytutu Techniki Budowlanej opowiedział dr inż. Michał Wójtowicz. Z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa zapoznał słuchaczy dr inż. Sławomir Anusz. Specyfikę działalności Instytutu Rozwoju Miast nakreślił dr Wojciech Jarczewski. Najważniejsze kierunki aktywności Instytutu Morskiego wskazał Juliusz Gajewski. Prace prowadzone w Instytucie Kolejnictwa przybliżył dr inż. Andrzej Żurkowski.

Read more...
 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów wpisany do bazy NANDO
There are no translations available.

10 kwietnia 2014

W dniu 8 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła i wpisała do bazy NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) Instytut Badawczy Dróg i Mostów jako Jednostkę Oceny Technicznej (JOT) upoważnioną do udzielania Europejskich Ocen Technicznych.

Read more...
 
Autoryzacja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
There are no translations available.


Dnia 3 kwietnia 2014 roku Minister Infrastruktury i Rozwoju Decyzją Nr 11/AU/CPR/14 udzielił Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów autoryzacji w celu notyfikowania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej, jako jednostki upoważnionej do wykonywania zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Read more...
 
Transport Research Arena za dwa lata w Warszawie
There are no translations available.

18 marca 2014

O znaczeniu konferencji Transport Research Arena - Arena Badań Transportu oraz o planach zorganizowania TRA w Warszawie w 2016 r. dowiedzą się Państwo z wywiadu, którego udzielił prof. Leszek Rafalski  redaktor Annie Rogalińskiej z Portalu Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert.pl.

Read more...
 
Targi EuroLab oraz CrimeLab 2014
There are no translations available.

17 marca 2014

14 marca br. zakończyły się XVI Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz III Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Targi należą obecnie do najważniejszych międzynarodowych wystaw branży laboratoryjnej w Europie, a ich formuła  integruje świat nauki, techniki i biznesu.

Read more...
 
Zakład Technologii Nawierzchni IBDiM - działania na rzecz poprawy jakości polskich dróg
There are no translations available.

14 marca 2014

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego na temat działalności oraz możliwości wykorzystywanej do badań aparatury badawczej w Zakładzie Technologii Nawierzchni Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. W materiale rozmowa red. Anny Rogalińskiej z Portalu Budownictwa Komunikacyjnego Viaexpert z Kierownikiem Zakładu Technologii Nawierzchni prof. Dariuszem Sybilskim oraz z prof. Adamem Zofką.

Read more...
 
Transport Research Arena 2016 w Warszawie
There are no translations available.

10 marca 2014

28 lutego br. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a  Instytutem Badawczym Dróg i Mostów został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy mającej na celu zorganizowanie w Warszawie w 2016 roku konferencji Transport Research Arena. TRA, czyli Arena Badań Transportu, jest konferencją, której głównymi interesariuszami są: Komisja Europejska, Europejskie Platformy Technologiczne (ETP) i Konferencja Europejskich Dyrektorów Dróg (CEDR).

Read more...
 
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
There are no translations available.

10 marca 2014

Jeszcze nie tak dawno można było jedynie pomarzyć o tym, żeby czytelnicy w całej Polsce na co dzień mieli nieograniczony dostęp do zbiorów Biblioteki Narodowej. Dziś jest to możliwe dzięki Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona, ukrytej pod adresem internetowym www.polona.pl

Read more...
 
Powołanie Kolegium Dyrektorów Instytutów Badawczych nadzorowanych przez MIR
There are no translations available.

26 lutego 2014

24 lutego br. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów odbyło się spotkanie dyrektorów siedmiu instytutów badawczych w celu podpisania porozumienia o powołaniu Kolegium Dyrektorów Instytutów nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Read more...
 
Zmarł Witold Gajger
There are no translations available.

20 lutego 2014

Ze smutkiem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci Witolda Dionizego Gajgera - wieloletniego pracownika Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 29