Siedziba główna

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
Centrala - tel. (22) 698 06 06
Sekretariat - tel. (22) 814 50 25
email:
ibdim@ibdim.edu.pl

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko *
Adres E-mail *
Wpisz wiadomość *

Filia Wrocław

Instytut Badawczy Dróg i Mostów Filia Wrocław
Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw

55-140 Żmigród-Węglewo,

tel. +48 71 385 38 80
fax +48 71 385 38 02
email: ibdim@ibdim.edu.pl

 

 

Filia Kielce

Instytut Badawczy Dróg i Mostów Filia Kielce
Ośrodek Badań Mostów

25-852 Kielce, ul. Chorzowska 28

 

tel. +48 41 342 67 68
fax +48 41 342 67 68
email: ibdim@ibdim.edu.pl