Geotechnika

  • Specjalistyczne badania w zakresie geotechniki drogowej i kolejowej - laboratoryjne i terenowe

  • Badania gruntów, kruszyw, geosyntetyków, nowych materiałów i odpadów przemysłowych, ocena ich jakości i przydatności

  • Metody wzmacniania i ulepszania właściwości podłoża

  • Kontrola wykonania robót ziemnych oraz podbudów drogowych i podtorza kolejowego

  • Opracowanie ekspertyz i opinii technicznych

  • Prowadzenie nadzoru nad specjalistycznymi inwestycjami inżynierskimi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA