Inżynieria Ruchu

  • Inteligentne Systemy Transportowe

  • Telematyka transportu

  • Telemetria

  • Pomiary związane z siecią drogowych stacji meteorologicznych

  • Termomaping

  • Autonomiczne systemy wsparcia transportu drogowego

  • Mobilność w miastach

  • Systemy transportowe w inteligentnym mieście (smart city)

  • Redukcja emisji zanieczyszczeń lokalnych i gazów cieplarnianych w sektorze transportu

 

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

 TO oferta TN ofertaa