21 czerwca 2022

Instytut Badawczy Dróg i Mostów informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku Polskie Centrum Akredytacji podjęło decyzję o rozszerzeniu zakresu akredytacji jednostce certyfikującej wyroby.

Zakres możliwości certyfikacyjnych został poszerzony w grupie 23 Wyroby do budowy dróg o:
Asfalty, w tym emulsje.
Dodatki i domieszki do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby 

Wszystkich producentów mających Krajowe Oceny Techniczne wydane przez IBDiM zapraszamy do współpracy z Działem Certyfikacji Wyrobów IBDiM w celu uzyskania właściwego certyfikatu.