Zakłady Naukowe

ZAKŁAD BETONU
Kierownik Zakładu
mgr inż. Danuta Bebłacz
tel. (22) 39 00 137

e-mail: dbeblacz@ibdim.edu.pl

ZAKŁAD EKONOMIKI
Kierownik Zakładu
dr inż. Marcin Świtała
tel. (22) 39 00 190

e-mail: mswitala@ibdim.edu.pl

ZAKŁAD TECHNOLOGII NAWIERZCHNI
Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, prof. IBDiM
tel. (22) 39 00 403

e-mail:wbankowski@ibdim.edu.pl