Mosty

 • Projektowanie konstrukcji i technologii wykonania obiektów mostowych (mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych, estakad) przejść dla zwierząt, tuneli i przepustów

 • Badania materiałów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektów mostowych

 • Ocena stanu technicznego obiektów wraz z badaniami diagnostycznymi

 • Projektowanie i realizacja próbnych obciążeń konstrukcji mostowych - drogowych i kolejowych

 • Monitoring konstrukcji pod obciążeniami eksploatacyjnymi oraz inne badania polowe obiektów mostowych

 • Badania przęseł obiektów mostowych w skali naturalnej oraz na modelach

 • Projektowanie i nadzory w zakresie sprężania konstrukcji mostowych i produkcji prefabrykatów sprężonych

 • Opracowanie, badanie i wdrażanie nowych technologii budowy, napraw i utrzymania obiektów inżynierskich

 • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych i żelbetowych (badania materiałów, nadzory inspektorskie powłok, ekspertyzy, doradztwo techniczne, szkolenia)

 • Nadzory, opiniowanie i doradztwo techniczne w zakresie projektowania i realizacji obiektów mostowych

 • Przeglądy i inspekcje obiektów inżynierskich

 • Wydawanie Świadectw Kwalifikacji rekomendujących dany zakład do wytwarzania lub wykonywania remontów i montażu stalowych konstrukcji mostowych, oraz laboratorium do wykonywania badań stalowych konstrukcji mostowych

 

 TM oferta  TK OFERTA  TW 1 OFERTAa e