Ekonomika

  • Szacowanie wartości odtworzeniowej i wartości zużycia sieci drogowej

  • Prace studialne w zakresie efektywności ekonomicznej rozwiązań projektowych

  • Przygotowywanie dokumentacji projektowych wielobranżowych obejmujących koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze infrastruktury drogowej

  • Doradztwo techniczne w zakresie wniosków aplikacyjnych dotyczących dofinansowania inwestycji drogowych

  • Ekspertyzy, opinie techniczne i ekonomiczne z zakresu infrastruktury drogowej

  • Analiza działalności przedsiębiorstw transportu drogowego towarów w łańcuchach i sieciach dostaw

  • Badania zmian zachowań i nawyków podróżowania w transporcie miejskim

  • Badania oddziaływania inwestycji drogowych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów

  • Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski

ZE oferta