IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Dział Rozliczeń - zakres działalności PDF Print

There are no translations available.

Zakres działalności

 • Prowadzenie rejestrów zleceń wpływających do IBDiM.
 • Prowadzenie rejestrów umów realizowanych w Instytucie oraz rejestru umów kooperacyjnych.
 • Współpraca z Radcą Prawnym i służbami finansowymi oraz poszczególnymi zakładami i działami pomocniczymi w zakresie umów sporządzanych w IBDiM.
 • Współpraca z Radcą Prawnym i służbami finansowymi oraz poszczególnymi zakładami w zakresie weryfikacji umów  obcych podmiotów gospodarczych.
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i kosztów prac naukowo-badawczych i usług badawczych realizowanych przez   zakłady i pracownie Instytutu.
 • Sporządzanie planów prac Instytutu i informacji o ich wykonaniu.
 • Przygotowywanie materiałów w zakresie planów i ich realizacji na plenarne posiedzenia Rady Naukowej.
 • Przygotowywanie wniosków  i rozliczanie środków przyznanych na dofinansowanie działalności statutowej.
 • Przygotowywanie i wypełnianie ankiet jednostki naukowej dla OPI oraz opracowywanie danych do parametrycznej oceny jednostek - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Współpraca przy opracowywaniu wniosków, sporządzaniu umów i rozliczaniu projektów badawczych, rozwojowych i celowych zgodnie z rozporządzeniami  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Przygotowywanie informacji o planowanych i wykonywanych pracach badawczych dla jednostki nadrzędnej.
 • Współpraca z zakładami IBDiM w przygotowywaniu materiałów do przetargów.
 • Prowadzenie rejestru wyników prac wykonywanych przez laboratoria akredytowane.
 • Powadzenie bieżącego archiwum prac naukowo-badawczych i usług badawczych wykonanych w Instytucie.