IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Rada FERSI w IBDiM PDF Print

There are no translations available.

21 października 2010

W dniach 18-19 października 2010 r. w sali konferencyjnej Instytutu Badawczego Dróg Mostów miało miejsce posiedzenie Rady FERSI (Forum of European Road Safety Research Institutes) – Forum Europejskich Instytutów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W posiedzeniu Rady, poza organizatorem spotkania – reprezentującym IBDiM dr inż. Jackiem Malaskiem, wzięli udział przedstawiciele następujących krajów członkowskich: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, Włoch i Wielkiej Brytanii.


Podczas spotkania dyrektor Instytutu prof. Leszek Rafalski przekazał zebranym obszerną informację o działalności Instytutu, a mgr inż. Michał Karkowski przedstawił nasze doświadczenia w zakresie certyfikacji drogowych barier ochronnych.
Tematyka prowadzonej podczas spotkania dyskusji koncentrowała się na trzech podstawowych zagadnieniach:
• projekt nowego statutu FERSI,
• zacieśnianie współpracy z innymi europejskimi stowarzyszeniami jednostek badawczych działającymi w sektorze transportu,
• priorytety badawcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

kliknij zdjęcie aby powiększyć.

Autorem zdjęć jest Edyta Kaniuk