IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Laboratorium Geotechniki - Możliwości laboratoryjno-badawcze PDF Print

There are no translations available.

Badania laboratoryjne

 • Kompleksowe badania gruntów oraz materiałów antropogenicznych
 • Badania kruszyw mineralnych i sztucznych
 • Recepty chemicznego wzmacniania i ulepszania gruntów i kruszyw(stabilizacje)
 • Badania i projekty zawiesin bentonitowych i bentonitowo-cementowych (budowle hydrotechniczne, fundamentowanie, ekrany przeciwfiltracyjne)


Zakres badań laboratoryjnych

 • Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (grunty sypkie)
 • Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (grunty spoiste)
 • Skład granulometryczny (grunty sypkie - analiza sitowa)
 • Skład granulometryczny (grunty spoiste - analiza areometryczna)
 • Wskaźnik nośności CBR + badanie metody Proctora (grunty sypkie)
 • Wskaźnik nośności CBR + badanie metody Proctora (grunty spoiste)
 • Wskaźnik zagęszczenia (metoda bezpośrednia Proctora)
 • Mrozoodporność
 • Ścieralność (bęben micro-Deval)
 • Zawartość ziarn niekształtnych
 • Zawartość zanieczyszczeń obcych
 • Zawartość części organicznych (wyprażanie)
 • Zawartość części organicznych (woda utleniona)
 • Nasiąkliwość
 • Skład granulometryczny (kruszywa)
 • Skład granulometryczny (laserowy analizator cząstek zakres do 300 µm)
 • Kąt tarcia wewnętrznego w aparacie trójosiowym
 • Rozdrabnianie (Los Angeles)
 • Wskaźnik kształtu
 • Wskaźnik płaskości
 • Kąt tarcia wewnętrznego w aparacie bezpośredniego ścinania
 • Badanie wodoprzepuszczalności w aparacie ITB-ZW K
 • Zawartość ziaren całkowicie przekrusznych (kruszywa)Badania terenowe

 • Kompleksowe badania gruntów w terenie
 • Badania warstw konstrukcji nawierzchni drogowych i kolejowych
 • Projekty, nadzory, ekspertyzy oraz opinie techniczneZakres badań terenowych

 • Wskaźnik zagęszczenia (metoda pośrednia - sondowanie)
 • Moduł odkształcenia (aparat VSS - płyta 30 cm)
 • Moduł odkształcenia (aparat VSS - płyta 60 cm)
 • Moduł odkształcenia (aparat VSS - płyta 75 cm)
 • Moduł dynamiczny (płyta dynamiczna)
 • Wskaźnik nośności CBR (sonda SDS)
 • Wskaźnik nośności CBR (tester CLEGGA)
 • Wiercenia geotechniczne