IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Innowator Mazowsza - laureatem został dr Łukasz Topczewski PDF Print

There are no translations available.

Rozstrzygnięty został, objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, konkurs „Innowator Mazowsza”. Jego celem było kształtowanie postaw proinnowacyjnych wśród młodych naukowców i przedstawicieli biznesu z regionu mazowieckiego.

 

Podejmowanie wspólnych inicjatyw, ukierunkowanych na wspieranie innowacyjności oraz przedsiębiorczości na terenie Województwa Mazowieckiego spowoduje wzrost konkurencyjności naszego regionu zarówno w kraju, jak również na arenie międzynarodowej.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach – „Młoda Innowacyjna Firma” i Innowacyjny Młody Naukowiec.


W kategorii „Innowacyjny Młody Naukowiec laureatem został dr Łukasz Topczewski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów za pracę z dziedziny inżynierii lądowej, dotyczącą udoskonalenia nieniszczącej metody radarowej i jej zastosowania do kontroli mostów betonowych.
dr Łukasz Topczewski
Doceniono znaczenie tomografii radarowej dla szybkich badań diagnostycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz fakt opracowania nowatorskiej metody wykorzystującej radar do badania struktur betonowych, umożliwiającej dwu-, a nawet trójwymiarowe odwzorowanie wewnętrznej struktury betonu zbrojonego.