IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Prof. Dariusz Sybilski w Padwie PDF Print

There are no translations available.

14 grudnia 2010

Prof. Sybilski został zaproszony na 1-sze Międzynarodowe Warsztaty „The Use of Marginal Materials in Road Construction” (Zastosowanie materiałów alternatywnych w budownictwie drogowym) na Uniwersytecie Padwa, Włochy, 19 listopada 2010 r. Warsztaty zostały zorganizowane przez Prof. Marco Pasetto z Departamentu Budownictwa i Transportu. Odbyły sie po raz trzeci, a w bieżącym roku po raz pierwszy były spotkaniem międzynarodowym.


Dotyczyły przeróbki, wtórnego użycia i recyklingu materiałów alternatywnych (odpadów produkcyjnych, przemysłowych produktów ubocznych, odpadów rozbiórkowych budowlanych) w budownictwie drogowym. Dwa krajowe warsztaty w latach 2008 i 2009, na których poruszano tematykę wyników prac badawczych, próbnych zastosowań materiałów alternatywnych i regulacji prawnych, doprowadziły do stwierdzenia, że możliwa jest budowa dróg z materiałów odpadowych przy wykorzystaniu doświadczeń ośrodków badawczych, w tym uniwersytetów.
Warsztaty w 2010 roku, z udziałem reprezentantów ośrodków badawczych i uniwersyteckich z krajów europejskich, miały na celu przedstawienie doświadczeń spoza granic Włoch, obejmujących rezultaty badań naukowych, przykłady zastosowań, analizy środowiskowe i ekonomiczne.
Warsztaty objęty był patronatem:
• Ministerstwa Środowiska
• Uniwersytetu Padwa
• Włoskiego Stowarzyszenia Infrastruktury Drogowej SIIV
• Federacji Stowarzyszeń Inżynierskich Regionu Wenecji.

Program Warsztatów:
• Otwarcie i wprowadzenie

o Prof. Marco Pasetto, Uniwersytet Padwa
o Prof. Giuseppe Zaccaria, Rektor Uniwersytetu Padwa
o Prof. Pierfrancesco Brunello, Dziekan Wydziału Inżynierii Uniwersytetu Padwa
o Prof. Ugo Galvanetto, Kierownik Departamentu Budownictwa i Transportu
o Prof. Renato Lamberti. Prezydent Stowarzyszenia SIIV, Profesor Uniwersytetu Federico II Neapol


• Prezentacja referatów (przez zaproszonych prelegentów):
o Prof. Marco Pasetto: The use of marginal materials in road construction: the Italian practice (Zastosowanie materiałów alternatywnych w budownictwie drogowym – włoska praktyka)
o Prof. Martin F.C. van de Ven, Wydział Projektowania i Budownictwa Dróg i Kolei, Politechnika Delft, Holandia: Construction and Demolition Waste a High Quality (Sub)Base Material for Roads (Odpady budowlane i rozbiórkowe jako wysokojakościowe materiały do podbudów drogowych)
o Prof. Manfred N. Partl, EMPA, Duebendorf, Szwajcaria oraz Królewskiego Uniwersytetu Technicznego KTH Sztokholm, Szwecja: On the Road to Greener Asphalt Pavements (W drodze do zieleńszych nawierzchni asfaltowych)
o Prof. Hervè Di Benedetto, ENTPE, Uniwersytet Lyon, Vaulx en Velin, Francja: Influence of marginal materials on mechanistic and rheological properties of asphalt mixtures (Wpływ materiałów odpadowych na właściwości mechaniczne i reologiczne mieszanek mineralno-asfaltowych)
o Inż. John Kennedy, JK Pavement and Civil Engineering Consulting, Marlow, Wielka Brytania: Hydraulically Bound Mixtures Using Recycled & Artificial Materials- a UK Perspective (Mieszanki związane hydraulicznie z zastosowaniem materiałów wtórnych i sztucznych)
o Inż. Ole Hjelmar, DHI Water Environment Health, Hørsholm, Dania: Technical and Legislative Aspects of Use of Marginal Materials (Techniczne i prawne aspekty stosowania materiałów odpadowych)
o Prof. Dariusz Sybilski, Zakład TN, IBDiM, Warszawa, Polska Alternative materials and innovative solutions – Polish experience (Materiały alternatywne i innowcyjne rozwiązania – polskie doświadczenia)
o Prof. Adriana Martìnez, Wydział Infrastruktury i Transportu, Politechnika Katalońska, Barcelona, Hiszpania: Influence on Environment of Use of Marginal Materials – experience in Catalonia (Wpływ na środowisko stosowania materiałów odpadowych – doświadczenia w Katalonii).
Ponadto Prof. Sybilski wygłosił wykład dla studentów Departamentu Budownictwa i Transportu pt. Future Asphalt Pavements (Nawierzchnie asfaltowe przyszłości) oraz w ramach Wystawy Asphaltica 2010 wziął udział w Seminarium zorganizowanych przez firmę Controls (producenta sprzętu laboratoryjnego) i wygłosił referat pt. Mechanical characterization of asphalt mixtures with marginal materials – Polish experience (Charakterystyka mechaniczna mieszanek mineralno-asfaltowych z materiałami alternatywnymi – polskie doświadczenia).

 

kliknij zdjęcie aby powiększyć.