IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Powołanie nowej Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju PDF Print

There are no translations available.

21 grudnia 2010

W dniu 20 grudnia 2010 r. została powołana nowa Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Do Rady weszli:
•    Dr Janusz Rymsza, Z-ca Dyrektora IBDiM
•    Prof. Lech Czarnecki, Członek Rady Naukowej IBDiM
Na Przewodniczącego Rady NCBiR w tajnym głosowaniu wybrano prof. Jerzego Kątckiego.
Gratulujemy!