IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

COST 350 PDF Print

There are no translations available.

COST 350 (Integrated Assessment of Environmental Impact of Traffic and Transport Infrastructure)
Zintegrowana ocena oddziaływania ruchu oraz infrastruktury transportowej na środowisko

Celem projektu jest opracowanie zaleceń wdrażania unijnej dyrektywy SEA (Strategic Environmental Assessment) na etapie decyzyjnym rozwoju infrastruktury transportowej oraz planowania jej przebiegu.

Prace nad projektem obejmują przegląd czynników zagrożenia środowiska mających źródło w transporcie, wskaźników oraz metod oceny negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, rozpoznanie modeli i metod na potrzeby odpowiedniego planowania transportu na różnych poziomach.

Ideą przyświecającą temu studium jest właściwa koordynacja potrzeb rozwoju europejskich korytarzy transportowych oraz infrastruktury drogowej niższych kategorii z wymogami środowiska naturalnego – temat ważny i potrzebny w sytuacji dynamicznego rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce, mogący wpłynąć korzystnie na przyspieszenie oraz zmniejszenie kosztów budowy autostrad i dróg niższej kategorii.

Więcej informacji:
mgr Beata Mikulska - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it