IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

COST 353 PDF Print

There are no translations available.

COST 353 (Winter service strategies for increased European road safety )
Strategie zimowego utrzymania zwiększające bezpieczeństwo na drogach Europy

Przedsięwzięcie badawcze jest odpowiedzią środowiska naukowego na konieczność przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa na europejskiej sieci drogowej, spowodowanym przez zaśnieżenie i oblodzenie oraz na potrzebę europejskiej standaryzacji.

Nowe metody zimowego utrzymania dróg, zarządzanie tym utrzymaniem, sterowanie ruchem w trakcie zimy mają doprowadzić do optymalizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz efektywności gospodarczej.

Spodziewanym rezultatem pracy nad projektem będzie ujednolicony europejski model zimowego zarządzania.

Więcej informacji:
mgr inż. Dawid Kucharski - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it