IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

COST 354 PDF Print

There are no translations available.

COST 354 (Performance Indicators for Road Pavements)
Wskaźniki funkcjonalne stanu nawierzchni drogowej

Projekt ma na celu przegląd metod oceny stanu nawierzchni drogowych w krajach UE i opracowanie zaleceń (wskazań) prowadzenia takiej oceny.
Zamierzeniem zespołu ekspertów jest też opracowanie europejskiego zintegrowanego wskaźnika stanu nawierzchni drogowej, który mógłby służyć do miarodajnej oceny stanu nawierzchni, jako podstawy do podejmowania decyzji o sposobie i zakresie naprawy.

Więcej informacji:
http://cost354.zag.si
prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
mgr inż. Jacek Sudyka - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it