IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

COST 355 PDF Print

There are no translations available.

COST 355 (Changing behaviour towards a more sustainable transport system)
Zmiany zachowań komunikacyjnych w zrównoważonym systemie transportu

Podjęcie tego tematu badawczego jest reakcją na obserwowane obecnie w wielu krajach niekorzystne zmiany zachowań komunikacyjnych podróżnych i przewoźników, czego skutkami są: przekraczanie przepustowości sieci drogowo-ulicznej, wzrost uzależnienia od importowanych paliw płynnych, wzrost zużycia energii, zwiększenie emisji CO2.

Celem projektu jest analiza uwarunkowań sprzyjających korzystnym zmianom zachowań komunikacyjnych, prowadzącym do lepszego zrównoważenia systemu transportu.

Zalecenia, które powstaną jako wynik pracy, będą dotyczyć zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, rozwoju pro-ekologicznych i energooszczędnych środków transportu, aspektów socjologicznych, które mają wpływ na bardziej efektywne wykorzystanie przewozów ludzi i towarów.

Więcej informacji:
dr inż. Jacek Malasek - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
mgr Kamila Kolińska - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it