IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

COST TU 1003 PDF Print

There are no translations available.

COST TU 1003

Megaprojekty są to inwestycje na wielką skalę, których koszt zwykle przekracza 0.5 mld EUR. Ich cechą charakterystyczną jest ogromne skomplikowanie zarówno w znaczeniu technicznym, jak i społecznym. COST TU 1003 koncentruje się na analizie i porównaniu projektów infrastrukturalnych w różnych krajach Unii Europejskiej.

Więcej informacji:

mgr Agnieszka Łukasiewicz - e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it