IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

COST TU 1103 PDF Print

There are no translations available.

COST TU 1103
Organizacja bezpiecznego ruchu tramwajowego w przestrzeni miejskiej

Dr inż. Jacek Malasek bierze udział w pracach projektu COST TU1103 „Operation and Safety of Tramways in Interaction with Public Space” jako współautor raportów grup roboczych i członek zarządzającego projektem Management Committee od 19 września 2011 r., pomimo braku finansowania ze strony NCBiR. Wniosek złożony w ubiegłym roku do NCN został odrzucony ze względów formalnych, z powodu złego ulokowania COST-ów w zespole opiniującym tematy z zakresu badań podstawowych. Obecnie podjęto działania mające na celu przeniesienie COST-ów do NCBiR, zajmującego się projektami z zakresu badań stosowanych.


Zakres prac badawczych przewiduje udział IBDiM w realizacji następujących zadań:


Zadanie 1: Analiza doświadczeń krajowych i zagranicznych w zakresie organizacji bezpiecznego ruchu tramwajowego

 • Organizacja przedsiębiorstwa tramwajowego, zarządzanie ruchem i udział w przewozach miejskiego transportu zbiorowego
 • Typologia infrastruktury torowej, wozów tramwajowych i urządzeń sterowania ruchem
 • Struktura wypadkowości i metody przeciwdziałania zdarzeniom drogowym z udziałem tramwajów.


Zadanie 2: Metodologia badań stanu bezpieczeństwa trakcji tramwajowej

 • Konfiguracja oprzyrządowania i testowanie stanowiska badawczego (element laboratoryjny i monitoring w pojazdach) służącego analizie w czasie rzeczywistym przyczyn zdarzeń drogowych z udziałem tramwajów
 • Comiesięczna analiza opracowanego komputerowo zapisu filmowego przyczyn awaryjnych hamowań tramwajów, ew. uzupełniana wywiadem (z motorniczym, będącym na miejscu wypadku przedstawicielem nadzoru ruchu, policjantem)
 • Konfiguracja i testowanie  czujnika laserowego do wykrywania przeszkód na torze i przeciwdziałania wypadkom, w szczególności w warunkach słabej widoczności
 • Raport o strukturze rodzajowej i przyczynach zdarzeń drogowych z udziałem tramwajów.


Zadanie 3: Opracowanie wytycznych odnośnie metod poprawy bezpieczeństwa ruchu tramwajowego w przestrzeni publicznej polskich miast

 • Projektowanie torowisk
 • Zarządzanie ruchem drogowym ze szczególnym uwzględnieniem ruchu tramwajowego
 • Szkolenia motorniczych i obsługujących miejskie centra monitoringu ruchu tramwajowego
 • Zadania zespołu kontroli wewnętrznej (w przedsiębiorstwie tramwajowym) bezpieczeństwa ruchu
 • Przykładowe analizy kosztów/korzyści (C/B) realizacji przedsięwzięć z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu trampowego.

 


Więcej informacji - dr inż. Jacek Malasek
tel. 22 39 00 202
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it