IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

COST TU 0702 PDF Print

There are no translations available.

COST TU0702 Monitorowanie w czasie rzeczywistym niekorzystnych warunków pogodowych, nadzór i kontrola w ramach sieci

W ramach projektu prowadzono badania dotyczące wpływu różnych warunków pogodowych (śnieg, deszcz, mgła, wiatr) na warunki ruchu drogowego. Badania objęły wyznaczenie zależności prędkości średniej pojazdów, gęstości strumienia ruchu oraz odległości pomiędzy pojazdami w zależności od typu drogi i panujących na niej warunków pogodowych.
W wyniku projektu wypracowano zależności funkcjonalne i analityczne pomiędzy w/w zjawiskami i parametrami ruchu. Zależności te zostały zaimplementowane w programach symulacji i analizy ruchu drogowego (np. AIMSUM, VISSIM)