IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Connect PDF Print

There are no translations available.

CONNECT
Koordynacja wdrażania inteligentnych systemów transportu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej


Celem realizacji projektu CONNECT jest uruchomienie, a następnie rozwój w Polsce kompleksowych systemów inteligentnego transportu, (telematyki drogowej) w pierwszej kolejności na sieci dróg krajowych, poprzez realizację następujących tematów badawczo-wdrożeniowych (domen):

  • monitoring drogowy, obejmujący stacje pomiarowe i systemy kontroli ruchu,
  • centra informacji i zarządzania ruchem, obejmujące ich budowę i rozwój w skali ogólnokrajowej i euroregionalnej,
  • zarządzanie ruchem, obejmujące: plany zarządzania ruchem, bezpieczeństwo ruchu drogowego, systemy poboru opłat, obsługę wypadków drogowych,
  • systemy informacji dla podróżnych, obejmujące: systemy nawigacyjne w pojazdach samochodowych oraz usługi internetowe i telekomunikacyjne,
  • działania horyzontalne, obejmujące opracowanie strategii rozwoju Inteligentnego Systemu Transportu w Polsce,
  • zarządzanie projektem, obejmujące m.in. koordynację merytoryczną, prace organizacyjne, wymianę doświadczeń uczestników projektu oraz udział w konferencjach.

Więcej informacji:
dr inż. Jacek Malasek - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it