IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Netlipse PDF Print

There are no translations available.

NETLIPSE (Network of the dissemination o f knowledge on the management and organization of large infrastructure projects in Europe)
Sieć rozpowszechniania wiedzy na temat zarządzania i organizacji dużych projektów infrastrukturalnych w Europie.
Zgodnie z Białą Księgą Unii Europejskiej trwa proces tworzenia Transeuropejskiej Sieci Transportu (TEN-T). Unia zainwestowała dużą ilość  środków finansowych w realizację wielu wielkich projektów infrastrukturalnych (LIP) w ramach TEN-T. Możliwości przewidywania rezultatów  i monitorowania są ograniczone.

W wyniku realizacji projektu NETLIPSE zostanie ustanowiona sieć rozpowszechniania wiedzy na temat zarządzania i organizacji dużych projektów infrastrukturalnych w Europie. Zgromadzone informacje zostaną udostępnione do powszechnej wiadomości i pozwolą na lepszą implementację dużych projektów.