IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Spens PDF Print

There are no translations available.

SPENS (Sustainable Pavements for European New Member States)
Wszechstronne i trwałe nawierzchnie drogowe dla nowych członków Unii Europejskiej

Projekt jest odpowiedzią na zaistniałą potrzebę wypracowania procedur, które pozwolą, przy uwzględnieniu lokalnych materiałów, doświadczeń, cech istniejących konstrukcji drogowych, jak również możliwości finansowych w uboższych krajach UE, wprowadzić materiały i technologie pozwalające na budowę trwałej infrastruktury drogowej, dostosowanej do potrzeb i spełniającej wszelkie - rwnież środowiskowe - wymagania wynikające z prawa UE.
Jako najważniejsze cele postawiono zatem sformułowanie procedur wytwarzania materiałów drogowych spełniających warunki funkcjonalności, trwałości, bezpieczeństwa, nieszkodliwości ekologicznej, opracowanie odpowiednich zaleceń i wytycznych służących wdrożeniu materiałów i technologii, które zdecydowanie poprawią stan dróg w nowych krajach członkowskich.