IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

DIRECT-MAT PDF Print

There are no translations available.

DIRECT-MAT


DIsmantling and RECycling Techniques for road MATerials – sharing knowledge and practices/ Techniki rozbiórki nawierzchni i recyklingu materiałów drogowych - dzielenie się wiedzą teoretyczną i praktyczną


Celem projektu jest ułatwienie dzielenia się z europejskimi partnerami polskimi doświadczeniami w zakresie rozbiórki dróg i recyklingu materiałów drogowych w nowych nawierzchniach.

DIRECT-MAT to projekt typu Akcja Wspierania i Koordynacji (Coordination and Support Action - CSA), realizowany w ramach 7 Programu Ramowego “Zrównoważony Transport Powierzchniowy”. Projekt zaplanowany jest na lata 2009-2011.
Przedmiotem jego zainteresowania są głównie materiały pochodzące z rozbiórki dróg, lecz obejmuje on również swoim zakresem inne materiały powiązane z drogami, lecz niestosowane powszechnie w nowych nawierzchniach, takie jak: ścinki opon, osady z rowów, odpady przemysłowe i materiały pochodzące ze zbrojenia. Intencją projektu jest pomaganie w codziennej pracy inżynierom drogowym, badaczom i osobom zaangażowanym w tworzenie norm. W taki sposób DIRECT-MAT włączy się aktywnie w redukowanie ilości odpadów drogowych trafiających na składowiska. Zostanie to osiągnięte poprzez stworzenie europejskiej bazy danych dostępnej on-line i wykonanie opracowania zawierającego opisy najlepszych, praktycznie stosowanych technologii.

Więcej informacji:
Krzysztof Mirski – tel. 22 675 61 57, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
http://direct-mat.fehrl.org