IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Re-road PDF Print

There are no translations available.

Re-road – End of life strategies of asphalt pavements/ Re-road – Strategie przetwarzania nawierzchni asfaltowych

Celem projektu Re-road jest rozwój wiedzy i innowacyjnych technologii udoskonalających strategie końcowego postępowania z drogowymi nawierzchniami asfaltowymi.
Większość europejskich dróg wykonana jest z mieszanki mineralno-asfaltowej. Ich przerabianie i strategie ponownego użycia są różnorodne w krajach UE. Generalnie, ponowne użycie destruktu asfaltowego w nowych warstwach nawierzchni jest mniejsze, niż pozwalają na to możliwości techniczne. Program Re-road ma na celu zmierzenie się z tymi problemami poprzez całościowe przedstawienie, technicznych i środowiskowych aspektów postępowania przy recyklingu materiałów pochodzących z podatnych nawierzchni drogowych. Zadaniem uczestników projektu jest opracowanie sposobu ponownego użycia betonu asfaltowego - do 99%, przy jednoczesnej minimalizacji degradacji materiału i ilości dodawanego kruszywa naturalnego, niezbędnego przy wytwarzaniu nowych mieszanek mineralno-asfaltowych z destruktu asfaltowego. Zapobiegnie to powstawaniu odpadów, ich składowaniu, a minimalizując zapotrzebowanie na transport nowych materiałów zredukuje zużycie energii oraz emisję CO2.

Więcej informacji:
Krzysztof Mirski – tel. 22 675 61 57, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

http://re-road.fehrl.org