IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

PERSUADE PDF Print

There are no translations available.

PERSUADE


PoroElastic Road Surface: an innovation to Avoid Damages to the Environment/ Poro-elastyczna nawierzchnia drogowa: innowacja pozwalająca uniknąć szkód środowiskowych

Głównym celem projektu jest rozwianie wątpliwości (technicznych i ekonomicznych), co do stosowania cichych nawierzchni typu PERS, poprzez wykonanie trwałych odcinków nawierzchni w pełnej skali.
Zadaniem naukowców jest opracowanie trwałej, opłacalnej pod względem ekonomicznym Poroelastycznej Nawierzchni Drogowej (Poroelastic Road Surface -PERS) z przerobionych zużytych opon samochodowych. Nawierzchnia taka będzie miała korzystny wpływ na środowisko naturalne, nie tylko poprzez znaczące obniżenie hałasu i wibracji powstających podczas ruchu pojazdów, ale pomoże również rozwiązać problem trzech milionów ton zużytych opon, które w ciągu roku są składowane lub spalane w krajach UE. W konsekwencji ograniczone zostanie skażenie ziemi i powietrza. Zakłada się, że optymalizacja składu mieszanki poroelastycznej może doprowadzić również do spadków oporów toczenia koła, a konsekwencją tego może być obniżenie emisji CO2 i innych gazów zawartych w spalinach. W pięciu krajach (Belgia, Słowenia, Dania, Szwecja i Polska) powstaną odcinki doświadczalne, na których zostanie położona nawierzchnia z różnych mieszanek i różnymi metodami, w tym metodą niedawno wynalezioną w Dani „Rollpave”. Pozwoli to na sprawdzenie wpływów klimatycznych i warunków obciążenia ruchem.

Więcej informacji
Krzysztof Mirski – tel. 22 675 61 57, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it